Přes bariéry s policií 2023

9. 11. 2023 | Mgr. Ervín Dux

sx5h42w9f3_____5465465465465

11. října 2023 měli studenti čtvrtých ročníků možnost zúčastnit se sportovně charitativní akce PŘES BARIÉRY S POLICIÍ, kterou pod záštitou Středočeského kraje pořádá Krajské ředitelství policie Středočeského kraje společně s Nadací Charty 77 - Konto Bariéry, Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra a spolkem Bezpečná společnost z.s. Celá akce si klade za cíl motivovat mládež ke sportovním aktivitám a zároveň pomoci handicapovaným lidem.

Studenti si mohli pod vedením instruktorů Krajského ředitelství policie Středočeského kraje vyzkoušet testy fyzické způsobilosti, které jsou nezbytné k přijetí do služebního poměru k Policii ČR. Každý úspěšný student přispěl prostřednictvím sponzorů finanční částkou na podporu konkrétní handicapované osoby z regionu Středočeského kraje, obdržel potvrzení o úspěšném absolvování fyzických testů a zároveň získal informace o přijetí do služebního poměru k Policii České republiky.

Všem zúčastněným gratulujeme a děkujeme, že podpořili správnou věc!