Přijímací řízení na GZWR pro školní rok 2024/2025

20. 11. 2023 | PhDr. Zdeňka Voráčková

5r7h9w62m4_____IMG_20230705_181337

UPOZORNĚNÍ:
Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025 se prozatím řídí platnou legislativou, zvláště zák. č. 561/2004 Sb. (školský zákon) ve znění přijatých opatření obecné povahy a dále potom vyhláškou MŠMT ze dne 24. 10. 2016 o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání. Od 1. 1. 2024 je plánována účinnost nové legislativní úpravy přijímacího řízení do středních škol a konzervatoří. V této souvislosti MŠMT již spustilo nový webový portál prihlaskynastredni.cz.


Aktualizace: 23. 11. 2023 


Ředitelka školy vyhlašuje přijímací řízení do prvního ročníku čtyřletého a osmiletého studia na Gymnáziu Zikmunda Wintra v Rakovníku pro školní rok 2024/2025:

Gymnázium všeobecné – čtyřleté (79-41-K/41) pro žáky devátých ročníků ZŠ

Bude přijato 50 studentů (2 třídy).

Forma přijímací zkoušky:

 • centrálně zadávané písemné testy jednotné zkoušky (CERMAT) – matematika a český jazyk
  (CJL 60 minut, MAT 70 minut)

Kritéria přijetí:

 • výsledky centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky tvoří 80 % celkového hodnocení
 • pro přijetí do 1. ročníku je nutná minimálně padesátiprocentní úspěšnost v testech
 • studijní výsledky na ZŠ (vysvědčení z 1. a 2. pololetí a 1. pololetí ročníku ZŠ) a výsledky z olympiád a soutěží (okresní, krajská a národní kola) tvoří 20 % celkového hodnocení

Škola pozve k vykonání zkoušky v 1. řádném termínu testů (12. 4. 2024) uchazeče, kteří ji uvedli v přihlášce jako první v pořadí. Škola dále pozve k vykonání zkoušky v 2. řádném termínu testů (15. 4. 2024) uchazeče, kteří ji uvedli jako druhou v pořadí.

Gymnázium všeobecné – víceleté (79-41-K/ 81) pro žáky pátých ročníků ZŠ

Bude přijato 25 studentů (1 třída).

Forma přijímací zkoušky:

 • centrálně zadávané písemné testy jednotné zkoušky (CERMAT) – matematika a český jazyk
  (CJL 60 minut, MAT 70 minut)

Kritéria přijetí:

 • výsledky centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky tvoří 100 % a jsou klíčové pro přijetí (s přihlédnutím k studijním výsledkům ze ZŠ v případě shody bodů)
 • pro přijetí do primy je nutná minimálně padesátiprocentní úspěšnost v testech

Škola pozve k vykonání zkoušky v 1. řádném termínu testů (16. 4. 2024) uchazeče, kteří ji uvedli v přihlášce jako první v pořadí. Škola dále pozve k vykonání zkoušky v 2. řádném termínu testů (17. 4. 2024) uchazeče, kteří ji uvedli jako druhou v pořadí.


Přijímací řízení pro cizí státní příslušníky

Přijímací řízení se řídí zákonem č. 561 / 2004 Sb. §20 odst. 4 a Vyhláškou MŠMT č. 353 / 2016 Sb. §14 odst. 1 a z nich vyplývá:

 • týká se cizinců, kteří předchozí vzdělání získali ve škole mimo území České republiky
 • promíjí se písemný test z českého jazyka
 • znalost českého jazyka na takové úrovni, aby student byl schopen absolvovat výuku v českém jazyce, se ověří ústním pohovorem

Další informace, pokyny a termíny:

Zájemci o přijetí do čtyřletého i osmiletého gymnázia absolvují centrální jednotnou zkoušku, která se skládá z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich zpracování a hodnocení výsledků testů zajišťuje Centrum.

Informace o přihlašování naleznete na  www.prihlaskynastredni.cz.

Termíny zkoušek

 • 1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté gymnázium: 12. 4. 2024
 • 2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté gymnázium: 15. 4. 2024
 • 1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro osmileté gymnázium: 16. 4. 2024
 • 2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro osmileté gymnázium: 17. 4. 2024
 • 1. náhradní termín jednotné zkoušky pro oba obory: 29. 4. 2024
 • 2. náhradní termín jednotné zkoušky pro oba obory: 30. 4. 2024

Ke zkouškám je potřeba si přinést rodný list, pozvánku, propisovací tužku nebo plnicí pero včetně náhradní, rýsovací potřeby (obyčejnou tužku a gumu, trojúhelník, pravítko, kružítko). Není dovoleno použití kalkulačky a jakékoliv literatury. Žáci nesmí mít u sebe zapnutý mobilní telefon, nebo přenosný počítač a chytré hodinky.

Ředitelka školy vyhlásí výsledky přijímacího řízení do dvou dnů od obdržení výsledků jednotných přijímacích zkoušek, které poskytuje CERMAT.


Testy pro přípravu uchazečů

Testy pro přípravu uchazečů na jednotnou přijímací zkoušku najdou uchazeči na webových stránkách Centra:
prijimacky.cermat.cz (testy z minulých ročníků JPZ)
tau.cermat.cz
procvicprijimacky.cermat.cz


 

V Rakovníku dne 30. 9. 2023 
Aktualizace: 23. 11. 2023                                           

                                                                                             PhDr. Zdeňka Voráčková
ředitelka školy