Přijímací řízení na GZWR pro školní rok 2024/2025

3. 2. 2024 | PhDr. Zdeňka Voráčková

5r7h9w62m4_____IMG_20230705_181337

Aktualizace: 16. 1. 2024 


Ředitelka školy vyhlašuje přijímací řízení do prvního ročníku čtyřletého a osmiletého studia na Gymnáziu Zikmunda Wintra v Rakovníku pro školní rok 2024/2025:

Gymnázium všeobecné – čtyřleté (79-41-K/41)
pro žáky devátých ročníků ZŠ

Bude přijato 50 studentů (2 třídy).

Forma přijímací zkoušky:

 • centrálně zadávané písemné testy jednotné zkoušky (CERMAT) – matematika a český jazyk
  (CJL 60 minut, MAT 70 minut)

Kritéria přijetí:

 • výsledky centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky tvoří 80 % celkového hodnocení
 • pro přijetí do 1. ročníku je nutná minimálně padesátiprocentní úspěšnost alespoň v jednom z testů CJL a MAT
 • studijní výsledky na ZŠ (vysvědčení z 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ) a výsledky z olympiád a soutěží (okresní, krajská a národní kola) tvoří 20 % celkového hodnocení

Rozdělení žáků k vykonání zkoušky v 1. i 2. termínu (12. 4.  a 15. 4. 2024) se provádí centrálně a žák tak může skládat zkoušky ve škole, kterou neuvedl na prvním místě. Výsledky zkoušek se dozví všechny školy uvedené na přihlášce a zohlední lepší výsledky z obou termínů.

 

Gymnázium všeobecné – víceleté (79-41-K/ 81)
pro žáky pátých ročníků ZŠ

Bude přijato 25 studentů (1 třída).

Forma přijímací zkoušky:

 • centrálně zadávané písemné testy jednotné zkoušky (CERMAT) – matematika a český jazyk
  (CJL 60 minut, MAT 70 minut)

Kritéria přijetí:

 • výsledky centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky tvoří 100 % a jsou klíčové pro přijetí (s přihlédnutím k studijním výsledkům ze ZŠ v případě shody bodů)
 • pro přijetí do 1. ročníku je nutná minimálně padesátiprocentní úspěšnost alespoň v jednom z testů CJL a MAT

Rozdělení žáků k vykonání zkoušky v 1. i 2. termínu (16. 4.  a 17. 4. 2024) se provádí centrálně a žák tak může skládat zkoušky ve škole, kterou neuvedl na prvním místě. Výsledky zkoušek se dozví všechny školy uvedené na přihlášce a zohlední lepší výsledky z obou termínů.

 

Další informace, pokyny a termíny:

Zájemci o přijetí do čtyřletého i osmiletého gymnázia absolvují centrální jednotnou zkoušku, která se skládá z písemného testu z předmětu Český jazyk a literatura a písemného testu z předmětu Matematika a její aplikace. Přípravu, zadání testů jednotné zkoušky, jejich zpracování a hodnocení výsledků testů zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT).


Informace o přihlašování naleznete na  www.prihlaskynastredni.cz.
Digitální přihlašovací systém: https://dipsy.cz


Termíny zkoušek

 • 1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté gymnázium: 12. 4. 2024
 • 2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté gymnázium: 15. 4. 2024
 • 1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro osmileté gymnázium: 16. 4. 2024
 • 2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro osmileté gymnázium: 17. 4. 2024
 • 1. náhradní termín jednotné zkoušky pro oba obory: 29. 4. 2024
 • 2. náhradní termín jednotné zkoušky pro oba obory: 30. 4. 2024


Testy pro přípravu uchazečů
 na jednotnou přijímací zkoušku najdou uchazeči na webových stránkách CERMATu prijimacky.cermat.cz (testy z minulých ročníků JPZ) a procvicprijimacky.cermat.cz

Ke zkouškám je potřeba si přinést rodný list, pozvánku, propisovací tužku nebo plnicí pero, rýsovací potřeby (obyčejnou tužku a gumu, trojúhelník, pravítko, kružítko). Není dovoleno použití kalkulačky a jakékoliv literatury. Žáci nesmí mít u sebe zapnutý mobilní telefon, nebo přenosný počítač a chytré hodinky.


Přijímací řízení pro cizí státní příslušníky

Přijímací řízení se řídí zákonem č. 561 / 2004 Sb. §20 odst. 4 a Vyhláškou MŠMT č. 353 / 2016 Sb. §14 odst. 1 a z nich vyplývá:

 • týká se cizinců, kteří předchozí vzdělání získali ve škole mimo území České republiky
 • promíjí se písemný test z českého jazyka
 • znalost českého jazyka na takové úrovni, aby student byl schopen absolvovat výuku v českém jazyce, se ověří ústním pohovorem


Ředitelka školy vyhlásí výsledky přijímacího řízení nejpozději 15. 5. 2024 na webu školy (www.gzw.cz) a vývěsce u vchodu do školy.

 

V Rakovníku 16. 1. 2024                                              

PhDr. Zdeňka Voráčková
                                                                                                          ředitelka školy


Dokumenty ke stažení:
Přijímací řízení 2024 - 2025 (pdf)
Přihláška ke studiu na SŠ (pdf)