Obhajoby ročníkových prací – kdy a jak

14. 2. 2024 | Mgr. Hana Prošková

a2dnr11kz5_____P1470989

Ústní obhajoby ročníkových prací proběhnou 28. února 2024 v odpoledních hodinách:

Rozpis obhajob 2024 zde

Součástí 15minutové obhajoby je prezentace práce (cca 10 minut) a diskuse (odpovědi na dotazy komise a publika, 5 minut). Cílem prezentace a ústní obhajoby RP je seznámení komise s obsahem práce, průběhem tvorby a s výsledky, ke kterým jste dospěli.

Při přípravě dbejte na přiměřený počet slidů, přehlednost a strukturu (minimum textu, raději v heslech; věcná a pravopisná správnost je samozřejmostí), vhodně zvolené písmo (čitelnost, zvýraznění důležitých pasáží) a na odpovídající počet obrázků, grafů apod. Animační efekty se u odborných prací využívají minimálně a rovněž citlivě nakládejte s hudebními a filmovými ukázkami (uvádějte v přiměřené délce).

Komise složená z vedoucího práce a oponenta dospěje ke konečnému hodnocení na základě posouzení následujících kritérií:

  • připravenost na jednotlivé konzultace
  • míra samostatnosti ve výběru pramenů i při práci
  • odbornost
  • pracnost
  • jazyk práce
  • vlastní přínos
  • dodržení formální stránky práce
  • kvalita prezentace a úroveň vyjadřování
  • dojem z obhajoby
  • odpovědi na dotazy

Komise zároveň rozhodne, zda je vaše práce vhodná k postupu do krajského kola SOČ.

Hodně štěstí!