Videokonference

13. 1. 2024 | Mgr. Olga Beulakkerová

f2b8aqv25l_____videokonference

V úterý 16. ledna 2024 v čase od 12.30 do 14.00 hodin uspořádali němčináři ze septimy našeho gymnázia a žáci z Lycée Pierre de la Ramée ze Saint Quentin společný meeting.

Virtuální setkání s partnery z Francie bylo závěrečnou fází e-Twinningového projektu „Heimat“.

Videokonferenci žáci sami moderovali. Vystoupili tak z komfortní zóny školní třídy, kde jinak probíhá běžná vyučovací hodina a kounikovali se svými vrstevníky z Francie. Komunikačním jazykem byla samozřejmě němčina.

Z videokonference byl pořízen záznam a bude uložen na platformě Twinspace a ve školních Teamsech.

E-twinningový projekt „Heimat“  jsme realizovali v průběhu listopadu a prosince 2023. Obě partnerské třídy se tématu věnovaly v rámci společné projektové výuky a nyní si budou moci ověřit, jak studijní materiál tj. slovní zásobu, gramatické jevy, texty a poslechy všichni zvládli.

Téma jsme se pokusili uchopit také formou tzw. Wortwolke (úvodní obrázek) a formou koláže (níže).

Za technickou podporu při realizaci našeho společného virtuálního setkání děkujeme IT správci panu Janu Říhovi.

2024 - Videokonference v německém jazyce