Super omnia vincit veritas

24. 1. 2024 | Mgr. Olga Beulakkerová

md4zikbgzd_____team-4529717_1280

Citujeme z našeho Logbooku:

Projekt trinacionálního setkání žáků našeho gymnázia, dívek z katolické dívčí školy St. Franziskus Gymnasium und Realschule v Kaiserslauternu (SRN) a žáků z Lycée Pierre de la Ramée v Saint Quentin (Francie) uskutečníme letošní školní rok v České republice,

v termínu od 8. dubna do 13. dubna 2024.

Jedná se již o páté společné setkání tří partnerských škol ze zemí EU. V předešlých letech jsme realizovali naše projekty třikrát ve Spolkové republice Německo a v loňském roce ve Francii.

Letos bychom chtěli našim projektovým partnerům představit Českou republiku v kulturně historických souvislostech. Společně jsme připravili program – návštěvu Prahy, Tábora a Českého Krumlova.

Náš program sleduje čtyři hlavní tematické osy

  • slovanský mýtus,
  • období secese a umění První republiky,
  • snahy o reformaci a husitské hnutí v Čechách, dějiny Československa od roku 1918 až do současnosti,
  • tematické zaměření na environment, čili naše příroda, šance pro život a udržitelný rozvoj.

Společným komunikačním jazykem při našich setkáních je němčina. Pro naše žáky je to příležitost rozvíjet všechny jazykové kompetence mimo rámec školní třídy, překonávat bariéry a posilovat vědomí evropské sounáležitosti.

Projektu se letos zúčastní celkem 52 žáků (17 žáků z Francie, 22 žákyň z Německa a 13 žáků z ČR) v doprovodu 6 pedagogů (z každé školy dva učitelé).

Na projekt žádáme o finanční příspěvek u Česko německého Fondu budoucnosti a odbor školství Krajského úřadu Středočeského kraje.