Železo z různých úhlů pohledu

31. 1. 2024 | Mgr. Romana Parkmanová

p2xqvmbr6f_____454411444

O tom, že chemie patří mezi interdisciplinární vědy, se v závěru roku 2023 přesvědčili studenti 3. ročníků v rámci chemických praktik.

Pokusili jsme se společně podívat na železo nejen z pohledu chemika, ale také např. biologa, zeměpisáře, dějepisáře či učitele češtiny. A tak jsme zabrousili do doby železné, kde jsme se seznámili s prvními pokusy o výrobu železa. Porovnali jsme výrobu v minulosti a dnes. Oprášili jsme informace o keltské kultuře a zajímavých nálezech pocházejících z této doby. V rámci geologie jsme se snažili zjistit nejnovější informace o složení zemského jádra a výskytu železa na Zemi. V biologii jsme se dozvěděli o nepostradatelnosti železa v lidském organismu, o jeho vstřebávání a vlivu na funkci např. štítné žlázy. Připomněli jsme si osobnosti, u kterých se setkáváme s označením "železný", a vysvětlili si důvod např. "Železná lady". A v neposlední řadě jsme se snažili vzpomenout na rčení spojená se železem.

Tak schválně, zvládnete nějaká vymyslet i vy?