Legrace, práce, dobrodružství aneb Lavicový projektový den (LPD)

2. 2. 2024 | Adéla Herinková a Diskuzní kroužek

1y3vvjzju7_____lavice

Dne 8. 2. 2024 se na Gymnáziu Zikmunda Wintra uskuteční Lavicový projektový den (dále jen LPD). Podstata LPD spočívá v kreativním uspořádání lavic v učebnách, a to dle návrhů z katalogu, který pečlivě připravila Marie Matásková ze třídy O7.

Každý učitel si pro svoji učebnu vybere jeden z těchto návrhů. První třída, která se stanoveného dne v učebně naskytne, promění tento návrh v realitu. Do původního stavu budou lavice navráceny poslední třídou, která bude mít v dané učebně výuku. Pokud se některý návrh mimořádně osvědčí v řadách učitelů či žáků, samozřejmě je možné ho aplikovati v budoucnu.

Výuku tento projektový den vůbec nenaruší. Právě naopak, jedná se o jednu z metod, jak každodenní školní režim zefektivnit, zpříjemnit a oživit. Pro ty, kteří by se chtěli více poučit o vlivu uspořádání lavic na kvalitu výuky, přikládáme odkaz na článek zabývající se touto problematikou. Moderní výuka a design školní třídy | Zapojmevšechny.cz (zapojmevsechny.cz)

Pod tímto praktickým záměrem LPD se však skrývá mnohem více. Věříme, že tento den bude zdrojem mnoha příjemných zážitků, inspirace, usnadněné interakce i cenných poznatků, a to jak pro studenty, tak pro učitele.