Krajské kolo Matematické olympiády kategorie A

25. 2. 2024 | Mgr. Táňa Holubová

yevd1yv3a6_____mo

Dne 16. ledna 2024 se konalo v posluchárnách Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy krajské kolo Matematické olympiády kategorie A. Jedná se o nejvyšší kategorii v této tradiční matematické soutěži. Soutěže se účastní studenti maturitních a předmaturitních ročníků, kteří do krajského kola postoupí po úspěšném školním kole. Naši školu reprezentovali dva studenti – Metoděj Svoboda ze třídy O5 a Jiří Frydrych ze třídy O7. Nutno podotknout, že Metoděj byl za Středočeský kraj nejmladším řešitelem, a přesto se mu podařilo získat ohodnocení úspěšný řešitel a umístit se na krásném 5. – 6. místě. I Jiří se v silné konkurenci neztratil a umístil se na 9. – 11. místě.

Oběma matematicky nadaným studentům, kteří jsou ochotni věnovat se matematice nad rámec svých výukových hodin, gratulujeme a děkujeme za příkladnou reprezentaci naší školy.

(Fotografie jsou ze škoního kola olympiády)