Ondřej Berti vítězem krajského kola španělské olympiády

26. 3. 2024 | Mgr. Hedvika Kindlová, Ondřej Berti

0bzokunk4z_____spanelska_olymp

V pondělí 18. 3. 2024  jsme se s mamkou vydali směrem do Benešova. Cesta dopravně vytíženou Prahou nám trvala skoro dvě hodiny, ale na místo jsme kupodivu dorazili včas. Očekávala nás skupina španělsky hovořících soutěžící a porota s několika rodilými mluvčími. První část soutěže sestávala především z poslechu a čtení. Připadala mi jednoduchá, proto jsem se cítil zklamaný, když mi oznámili, že do mluvené části nepostupuji. Šli jsme s mamkou na kávu a užuž jsme se chystali odjet, když tu jsem zkontroloval mobil a spatřil na něm tři zmeškané hovory. Tušil jsem, o co by mohlo jít, proto jsem popadl mobil a volal zpět. Porotkyně ustaraně vyhrkla: „Podle tvého podpisu jsme si mysleli, že jsi Procházka. Rychle se vrať, měl jsi nejlepší test!" To jsem prostě já a můj nečitelný podpis. Vrátil jsem se a absolvoval mluvenou část, v níž jsem povídal o svých kamarádech a sehrával improvizované scénky s porotcem, který neuměl ani slovo česky. Když vyhlásili třetí a druhé místo, myslel jsem si, že jsem skončil pod stupínky vítězů. Ukázalo se, že jsem vyhrál.

El lunes del 18 de marzo fuimos con mi mamá a Benešov. El viaje para Praga llena de tráfico nos duró casi dos horas pero extrañamente llegamos en tiempo. Nos esperaba un grupo de contestantes hispanohablantes y una juría de españoles nativos. La primera parte consistía sobre todo en ejercicios de comprensión auditiva y de lectura. Me pareció bastante fácil, pues me sentí muy triste cuando me dijeron, que no pasaba a la parte hablada. Salí, tomamos un café con mi mamá y casi partimos, cuando noté tres llamadas perdidas en mi móvil. Intuiendo lo que iba a pasar, sin esperar llamé. "Nos confundimos tu firma con la de Procházka! Vuelve, pues tuviste el mejor test!" Eso soy yo y mi firma ilegible. Volví y fui a la parte hablada, en la que hablé de la importancia de la amistad y actué en una escena improvisada con un hombre que no hablaba ni una palabra de checo. Cuando anunciaron el tercer y el segundo lugar, pensé que no iban a mencionarme. Pero gané.

Autor článku: Ondřej Berti O6