Sekunda ve světě financí

9. 4. 2024 | Mgr. Martina Voříšková

17v4brhkc8_____finanční gramotnost

Procenta jsme zvládli levou zadní, už víme, co je úrok, úvěr či spoření, dokonce ani složené úročení pro nás není španělskou vesnicí. V Excelu vám sestavíme tabulku, nadefinujeme buňky, vypočítáme zisk či ztrátu a klidně vám vývoj kurzu hodíme do grafu či diagramu. Jsme prostě vaše šikovná, finančně gramotná sekunda!