Krajské kolo Chemické olympiády kategorie B

16. 8. 2013 | Ing. Kamil Březina

c4zi63334v_____lab-217074_960_720

Dne 3. 5. 2013 se na Ústavu organické chemie Fakulty chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze konalo krajské kolo Chemické olympiády kategorie B (2. a 3. ročníky středních škol).

Přijelo celkem 24 borců - nejlepších chemiků ze středních škol Středočeského kraje. Naši školu úspěšně reprezentovali 3 mladí talentovaní chemici. Jejich skvělé výsledky jsou uvedeny v tabulce:

Celkové pořadí Jméno Třída
8. Tereza Šváchová C3A
10. Anna Horáčková O7
12. Tung Anh Duong O7

 

 

 

 

 

 

 

Naši studenti výborně obstáli v silné konkurenci, všichni se umístili v 1. polovině výsledkové listiny. 

Chemická olympiáda patří mezi nejnáročnější soutěže vůbec, protože vyžaduje syntézu hlubších chemických znalostí, získaných nejen pečlivým studiem ve škole, ale také samostudiem odborné chemické literatury, s analytickým myšlením a logickým uvažováním. Kromě teoretických vědomostí musí každý soutěžící v Chemické olympiádě předvést také praktické dovednosti při řešení úkolů v chemické laboratoři. Soutěž se samozřejmě neobejde ani bez složitějších chemických výpočtů, které prostupují jak teoretickými úlohami, tak praktickou částí v laboratoři. Studenti musejí v kategorii B prokazovat nejen znalosti tradičních oborů - anorganické a organické chemie, ale také analytické chemie a fyzikální chemie. V náročnosti celé olympiády se tak odráží charakter chemie jako vědního oboru.

Všichni naši soutěžící absolvovali náročný den, od velmi časného ranního vstávání až do pozdního odpoledne. Znovu se ale přesvědčili o krásách a zajímavostech moderní přírodní vědy - chemie, a uvažují o účasti v Chemické olympiádě i v příštím školním roce, v nejvyšší kategorii A. Chtěl bych jim proto co nejsrdečněji poblahopřát a poděkovat za vzornou reprezentaci školy. 

Chemistry is All Around Us !

Ing. Kamil Březina

Tereza Šváchová, Anička Horáčková, Tung Anh Duong