Map Populi vyhrála Aneta!

3. 5. 2024 | Mgr. Zuzana Skysláková

nmbqth8u88_____Image (541)

Aneta Matoušková (O6) získala 1. místo v soutěží O nejlepší mapu na geografické téma v kategorii „Map Populi“ v rámci ústředního kola zeměpisné olympiády 2023/24, kterou organizují Česká kartografická společnost, Česká geografická společnosti a organizátoři Zeměpisné Olympiády.

Aneta se svojí mapou „Země Slunce“ byla nejprve vybrána ze 77 účastníků letošního kola do užšího finále, které se konalo 26. 4. 2024 na geografické sekci Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze na Albertově. Každý z finalistů si připravil krátkou prezentaci o své vlastnoručně vytvořené mapě a zároveň ji prezentoval před účastníky soutěže a odbornou komisí. O vítězi kategorie „MAP POPULI“ rozhodují hlasováním účastníci ústředního kola zeměpisné olympiády a odborná veřejnost.

Blahopřejeme!