Informace k přijímacímu řízení 2024/2025

9. 5. 2024 | PhDr. Zdeňka Voráčková

f2vdulxak1_____IMG_20240407_181210

Obecné informace:

  • Každému zájemci o studium bylo systémem DIPSY přiděleno registrační číslo, pod kterým je žák evidován i v systému školy po celou dobu přijímacího řízení.
  • Výsledky přijímacího řízení budou vyvěšeny na nástěnce školy a webových stránkách školy 15. května 2024 a zároveň budou zveřejněny i v systému DIPSY.
  • Rozhodnutí o přijetí i nepřijetí ke studiu 1. ročníku ve školním roce 2024/2025 se nezasílá.
  • V době od 10. 5. 2024 do 14. 5. 2024 máte možnost nahlížet do spisu.
  • Přijatý uchazeč vyplní a odevzdá volbu 2. cizího jazyka a volbu studia hudební či výtvarné výchovy (docx) nejpozději do 25. 5. 2024 (možno zaslat e-mailem).

V Rakovníku dne 9. 5. 2024

PhDr. Zdeňka Voráčková
ředitelka školy


Dokumenty ke stažení:
Dotazník k volbě druhého cizího jazyka a estetické výchovy (docx)
Informace k přijímacímu řízení (pdf)