Svět knihy 2024

26. 5. 2024 | Mgr. Hana Prachařová

z15xo80dcd_____book

Studenti němčiny ze třídy O6 se ve čtvrtek zúčastnili přednášek, soutěží a setkání s autory na literárním festivalu Svět knihy 2024, jehož letošním tématem je právě německojazyčná literatura. Studenti poznávali tajemství starogermánských run a autory německy psané české literatury, ale neméně je zaujalo i setkání se spisovatelkou Ivonou Březinovou a vyprávění ilustrátorky Galiny Miklínové.