První místo ve výtvarné soutěži Památníku Terezín

9. 6. 2024 | Mgr. Hana Prošková

uwsovi7726_____Johana

Johana Gellrichová z C2A se zúčastnila se svojí grafikou Strom života XXVIII. ročníku výtvarné soutěže Memoriálu Hany Greenfieldové vyhlašované Památníkem Terezín. Letošní téma znělo: První věc, kterou udělám po válce, bude… Děti a studenti středních škol se měli zamyslet nad otázkami jako např.: Jaká myšlenka by držela při životě vás, kdybyste byli neprávem uvězněni? Co by vám pomáhalo přečkat podobná strádání? Jaké myšlenky pomáhají dožít se následujícího dne?

To, že může být Johančina suchá jehla svým námětem prostou a nadějeplnou odpovědí na uvedené otázky a že je jednoznačně nadprůměrným výtvarným dílem, jsme věděli ještě ve škole. Že ale osloví porotu soutěže natolik, že jí mezi 100 přihlášenými pracemi v dané kategorii přiřkne hned 1. místo, bylo obrovským a nádherným překvapením!

Cenu zahrnující mj. důstojnou finanční odměnu si Johanka převzala osobně na slavnostním vyhlášení v Muzeu ghetta v Terezíně ve čtvrtek 6. června.

Moc Johance gratulujeme a přejeme jí hodně další inspirace pro výtvarnou tvorbu!