Pozvánka na třídní schůzky rodičů budoucích prvních ročníků

10. 6. 2024 | PhDr. Zdeňka Voráčková

93tvxihef3_____IMG_20240407_181212 (1)

Datum konání:
19. června 2024 od 16:00 v budově školy

Rozpis žáků do jednotlivých tříd a umístění tříd
najdete na nástěnce v průjezdu školy.