Projektový den: Dopady člověka na planetu

25. 6. 2024 | Mgr. Zuzana Skysláková

Dne 20. června 2024 se naše škola vydala, stejně jako v loňském roce, na cestu kolem světa, tentokrát nazvanou Dopady člověka na planetu.

6z5ghggg0g_____planeta_clanek

Cesta začala již ráno, a to projekcí cestovatele a průvodce Lukáše Sochy.

„Z ptačí perspektivy“ jsme se vydali na cestu kolem světa do těch nejúžasnějších, ale také nejponičenějších krajin Země. Cesta vedla z hlubin australského korálového pobřeží až na vrchol Kilimandžára, z amazonských pralesů do pouště Gobi, z bavlníkových plantáží v Texasu do průmyslové Šanghaje. Cesta byla plná nádherných, ale i kontrastních míst, jako například svaté město hinduistů Váránásí, nebo ostrov z plastů o velikosti Francie plovoucí ve vodách Tichého oceánu.

Součástí projekce byla také debata, kde měli žáci možnost zeptat se na cokoliv….prostor na dotazy také náležitě využili a dotazy nešetřili 😊

Naše cesta kolem světa pak pokračovala dále ve třídách….

Žáci se rozdělili do pracovních cestovatelských skupin. Dali jsme dohromady zkušenosti a vědomosti starších ročníků s nadšením a zvídavostí ročníků mladších. Vzniklo tak 7 zcela namíchaných velkých skupin, kde se každá z nich rozdělila ještě na 4 menší podskupiny, věnující se dílčím úkolům v rámci jednoho kontinentu.

Skupina A - tvořila Blackout poezii, což je metoda vytváření textů z výchozích článků z časopisů, novin, či knih. Žáci potřebovali pouze fixu libovolné barvy, zbytek byla kreativita a nápady. Žáci si článek přečetli, nějakým způsobem ho pochopili, zapůsobil na ně, a to navodilo nápad. Pomocí fixy nejprve zakroužkovali vybraná slova, která dle jejich názoru charakterizují myšlenku článku, poté zbytek textu fixem graficky a kreativně upravili tak, aby i výsledná úprava vystihovala danou myšlenku.

Skupina B - se zabývala významem slova „rozvoj“ a řešila v debatě následující otázky:


Žáci dostali za úkol přečíst si výroky různých autorů a následně debatovat o otázkách…

... a na závěr práce vyplňovali pracovní list se základními znaky dvou různých pohledů na rozvoj a propojovali tyto znaky s výroky, které četli i s vlastním chápáním rozvoje.

Skupina C sestavovala skládačku přiřazeného kontinentu, ke státům přiřazovala příslušné vlajky. Dalším úkolem bylo vytvoření tematického komiksu dle vlastní představivosti s využitím přiloženého návodu s použitím minimálně 8 políček. Tématem komiksu bylo jakékoliv globální téma ze 17 cílů udržitelnosti rozvoje OSN daného kontinentu.

Skupina D popisovala na základě tematické mapy a její legendy největší dopad klimatických změn v daném kontinentu. S využitím kartiček zastupující jednotlivé symboly 17 cílů udržitelného rozvoje se pokoušeli diferenciovat globální témata týkající se příslušného kontinentu a tím tak určovat ať již probíhající, nebo očekávané, následky. Na závěr se pokoušeli navrhnout nápravná opatření či eliminační návrhy řešení.

V samém konci naší cesty kolem světa se celá škola shromáždila v tělocvičně, kde proběhla přehlídka všech úžasných a kreativních výsledků práce, názorů a návrhů řešení.