I česká škola může být světová!

27. 6. 2024 | Mgr. Zuzana Skysláková, Oliver Kodyš

ep8e36291r_____summit

Ve čtvrtek 13. 6. 2024 proběhl v pražském DOXu Summit Světových škol, na kterém nechyběli zástupci Gymnázia Zikmunda Wintra. Report přináší Oliver Kodyš (O7):

"Summitu jsem se zúčastnil já, Majda Jirkovská, Štěpánka Povolná a Tran Ngoc Linh v doprovodu paní učitelky Skyslákové a Ichové. Hned ráno proběhla podnětná přednáška od vedoucího informačního centra OSN v Praze Michala Brožy na téma (ne)rovnost holek a kluků ve světě i u nás. Následovala diskuze mezi třemi experty a publikem o přístupu škol ke škatulkování, stereotypům a jednotlivým studentům. Po této zajímavé debatě byly uvedeny a certifikovány nové Světové školy, s překvapením jsme zjistili, že do programu je zapojeno také spousta mateřských a základních škol. Odpoledne jsme byli rozděleni do menších skupin v rámci aktivity otevřené knihovny, ve kterých jsme společně řešili témata férové domácnosti a přístupu škol k sexuální výuce. Jednalo se o velmi interaktivní diskuze, kde měl každý možnost vyjádřit svůj názor. Zpětně jsme společně došli k závěru, že nás tato akce velmi bavila a pomohla nám rozšířit si své obzory."