Uzavřeli jsme spolupráci s Fakultou stavební ČVUT v Praze

28. 6. 2024 | Ing. Kamil Březina

yh89x8lgvg_____stavebni fakulta

Počátkem dubna 2024 zahájilo naše gymnázium na akademické půdě Fakulty stavební ČVUT v Praze jednání o možnostech užší spolupráce mezi oběma školami – za přítomnosti děkana fakulty prof. Jiřího Mácy, proděkanů prof. Karla Kabeleho a prof. Zuzany Peškové i vedoucí PR oddělení fakulty Ing. Marie Kovandové. A nyní, na prahu léta, již máme smlouvu o spolupráci podepsanou děkanem FSv a ředitelkou GZW PhDr. Zdeňkou Voráčkovou.

Je to pro nás významný okamžik. Těsná součinnost sekundárního a terciárního segmentu vzdělávání, spočívající v pevnější spolupráci mezi střední a vysokou školou, je zásadním předpokladem úspěšného přenosu znalostí a zkušeností mezi oběma druhy institucí. Takové partnerství je výhodné pro obě strany. Naši studenti získávají důležité kontakty s vysokou školou, jejími pracovníky a vědou vůbec, a mají možnost se aktivně zúčastnit různých aktivit, které pro ně univerzita bezplatně připraví, jako jsou vědecké konference a přednášky přímo v prostorách gymnázia nebo odborné exkurze do jednotlivých pracovišť a laboratoří fakulty. Vysoká škola si těmito konkrétními formami spolupráce klade za cíl podporovat zájem studentů o přírodovědné a technické obory a umožnit jim během středoškolského studia čerpat inspiraci pro budoucí profesní zaměření. Našim učitelům fakulta bezplatně poskytne odborné konzultace s akademickými pracovníky nebo možnost zajistit externího vyučujícího pro určitý předmět.

Fakulta stavební ČVUT v Praze nabízí našemu gymnáziu dlouhodobou spolupráci a spojení s prestižní univerzitou, která má silné postavení jak v ČR, tak i ve světě. Pravidelně se výborně umisťuje v mezinárodním žebříčku univerzit QS World University Raking. Počtem studentů a parametry svého výkonu se řadí mezi největší fakulty ČVUT v Praze. Má 24 kateder a 3 experimentální základny. Vědecká pracoviště fakulty patří mezi světovou špičku jak v základním, tak i v aplikovaném výzkumu. K dispozici jsou dobře vybavené laboratoře v oblasti stavebních konstrukcí a materiálů, vodohospodářského inženýrství, unikátní je podzemní laboratoř Štola Josef. Fakulta má i vlastní hvězdárnu nebo zajímavé architektonické ateliéry. Nabízí širokou škálu studijních programů a oborů, jimiž se prolínají matematika, fyzika a chemie. Partnery fakulty jsou významné stavební firmy, které poskytují posluchačům stáže či praxi a podporují jejich zahraniční studijní pobyty.

Ve světle uvedených aspektů je dohodnutá spolupráce skutečně prestižní záležitostí, která posiluje pozici našeho gymnázia v regionu a dále posouvá do vyšších pater českého středního školství. V podobě významných vysokých škol a vědeckých institucí tak máme již 6 silných smluvních partnerů.