Hodina moderní chemie

28. 10. 2013 | Ing. Kamil Březina

laoa8jnuxc_____xitzhevee9-moderni-chemie-2013-011

O tom, že chemie je úžasným, zajímavým a strhujícím oborem, se přesvědčili naši studenti ze 6 tříd na vlastní oči v pátek 25. 10. 2013 na Hodinách moderní chemie v aule gymnázia, které pro ně uspořádala škola v rámci oslav 180. výročí svého založení ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze.

Primárním cílem tohoto projektu je pomoci vytvořit pozitivní obraz chemie jako důležité oblasti lidské činnosti i u studentů, kteří ji dále studovat nechtějí. I ten, kdo půjde studovat zcela odlišné disciplíny, by měl střední školu opouštět s vědomím, že svět ve kterém žijeme je pochopitelný. Základní cíle Hodiny moderní chemie jsou tedy tyto: 1. vzbudit zájem o chemii a obecně o přírodní a technické vědy, 2. ukázat, že chemie je zajímavá a zábavná a představit ji studentům atraktivním způsobem jako důležitý a perspektivní obor, bez něhož se neobejde náš každodenní život, 3. naznačit, že chemie je lákavou kariérní volbou, jejíž význam v budoucnosti bude dále stoupat.

Ráno po půl osmé dorazily do naší školy 2 mladé půvabné lektorky, studentky závěrečných ročníků VŠCHT Praha, a jakmile se nanosily všechny pomůcky z auta do auly, začaly s prezentací, pěkně svižně a v barvách VŠCHT – červených romantických tričkách. Studenti měli možnost zhlédnout celou řadu efektních, a v běžné školní praxi obtížně proveditelných pokusů, např. ukázka světla jako elektromagnetického vlnění různých vlnových délek z netradičního pohledu, tj. v podobě periodicky se opakujících změn barev, dále model nefunkčního i funkčního hasicího přístroje. Následovala série experimentů s kapalným dusíkem. Nejprve změna mechanických vlastností látek demonstrovaná zchlazením gumové hadice v kapalném dusíku a jejím ztvrdnutím s možností zlomení a roztlučení na gumové střepy. Velký úspěch u studentů mělo divadlo. Jeden z chlapců pozval spolužačku na rande a obdaroval ji voňavým karafiátem, za jehož vůni jsou zodpovědné těkající vonné silice. Dívka však takové vyznání lásky odmítla s tím, že karafiát je pohřební květina. Jako správná chemička si vzala s sebou na rande kapalný dusík, do něhož na chvíli obdržený karafiát vložila. Po vytažení květina nejen ztratila vůni, ale její tkáň také zásadně změnila mechanické vlastnosti. Takový karafiát pak omlátila chlapci o hlavu – úderem se květina rozpadla na drobné kousky. Při dalším experimentu byla studentovi opatrně polévána ruka kapalným dusíkem, a nic se mu nestalo. Cítil chlad, ale nepopálil se. Jednalo se o analogii „běhání“ kuliček vody po rozpálené plotně, tzv. Leidenfrostův efekt. Velmi průkazný byl i závěrečný pokus – prásknutí balónku (prezervativu) jako dalšího materiálu z rukou chemiků. Do půllitrové PET láhve se nalilo trochu kapalného dusíku, přes hrdlo se přetáhl prezervativ a tenkým provázkem se pevně uvázal. Láhev s dusíkem se vložila do misky se studenou vodou z důvodu rychlejšího přestupu tepla. Z malého množství dusíku kapalného vznikalo velké množství dusíku plynného, který nafukoval prezervativ do obřích rozměrů, ten nakonec za ohlušující rány praskl.

Hodiny moderní chemie nebyly přednáškou v pravém slova smyslu, ale interaktivním a kontaktním programem. Studenti byli podněcováni k diskuzi a některých experimentů se i přímo účastnili. Průběžně dostávali za svoji aktivitu a správné odpovědi drobné propagační předměty. Celá šestihodinová akce byla pro naši školu i studenty kompletně zcela zdarma, veškeré náklady nesla VŠCHT Praha, s níž GZWR již řadu let úspěšně spolupracuje. Pozvání na Hodinu moderní chemie přijala i bývalá dlouholetá kolegyně s bohatými zkušenostmi s výukou chemie, Mgr. Hana Zoulová, která celou prezentaci zhodnotila velmi pozitivně s tím, že takové představení chemie jako oboru studentům skutečně hodně dá a napomůže pochopit souvislosti a význam chemie v dnešním složitém světě. Samotné lektorky v přátelském rozhovoru v ředitelně školy před svým odjezdem uvedly, že se na naší škole cítily velice příjemně a že ve srovnání s některými jinými středními školami máme šikovné a chytré studenty, z nichž celá řada projevovala během programu o chemii hlubší zájem. Na závěr jsme obdrželi příslib, že na přelomu března a dubna lektorky přijedou znovu a uspořádáme další Hodiny moderní chemie i pro ostatní třídy naší školy.

 Text a foto: Kamil Březina

2013 - Hodina moderní chemie I. (C4B, O8, C3A)

2013 - Hodina moderní chemie II. (C1A, O5, C1B)