Studenti GZW trávili prázdniny s chemií

30. 8. 2013 | Ing. Kamil Březina

pcoaem8xte_____e612p31mmn-letni-skola-2013-009

V polovině srpna 2013 zorganizovala Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, největší chemická vysoká škola ve střední Evropě s velkou mezinárodní prestiží, týdenní letní tábor s chemickou tematikou pro mladší studenty do 15 let. O 2 turnusy s celkovou kapacitou 40 žáků byl v celé republice mimořádný zájem. Z naší školy se této bezplatné akce zúčastnili 2 mladí nadšení chemici – Petr Palivec a Borek Požár ze třídy O4. Studenti byli ubytováni na vysokoškolských kolejích v Praze – Jižním Městě a měli po celou dobu pobytu zajištěno stravování s pitným režimem. Pod dohledem mladých pracovníků z VŠCHT si vyzkoušeli různé zajímavé chemické pokusy ve vnitřních prostorách i venku – v Kunratickém lese.

Ve dnech 27. – 29. srpna 2013 uspořádala Vysoká škola chemicko-technologická v Praze již 27. ročník Letní školy středoškolských profesorů a studentů. Ze všech koutů ČR se sjelo na 300 učitelů a studentů středních škol. Z našeho gymnázia se této bezplatné vzdělávací akce, akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, zúčastnili v doprovodu svého vyučujícího chemie 4 nadšenci – chemičtí labužníci z maturitních ročníků – Anička Horáčková a Míša Podestátová z O8 a Markéta Korcinová a Tereza Šváchová z C4B.

Celý program Letní školy zahájil prorektor pro pedagogiku VŠCHT Praha prof. Ing. Zdeněk Bělohlav, CSc., který všem popřál mnoho zajímavých zážitků a příjemný třídenní pobyt v hlavním městě. Každý účastník na začátku obdržel tašku s různými pěknými propagačními předměty, včetně flash disku s obsahy přednášek a užitečnou knihu pro studenty – Základy chemie ke studiu na VŠCHT. Po skončení pracovní části prvního dne se uskutečnil společenský večer všech aktérů Letní školy, na kterém byly dále prohloubeny kontakty mezi VŠCHT a GZWR. Díky hlavnímu sponzoru Unipetrolu celé setkání probíhalo v příjemné atmosféře a nikdo na něm netrpěl hlady ani žízní. Největší frmol byl u masových pokrmů, kde jako první zmizely řízky, ale naštěstí byl dostatek lahodného teplého jemného uzeného. Studenti měli obě noci zajištěno ubytování zdarma na vysokoškolských kolejích na Jižním Městě.

Pro pedagogy byly připraveny celkem 3 půldny odborných přednášek s nejnovějšími vědeckými informacemi z různých oborů chemie, využitelnými ve středoškolské učitelské praxi, studenti v tu dobu absolvovali 3 bloky laboratorních prací ve špičkově vybavených laboratořích VŠCHT. Měli možnost zhlédnout nebo si i vyzkoušet velice zajímavé úlohy, jako např. bezdotykové měření teploty, příprava azobarviva, stanovení organických látek v oblíbených limonádách, senzorická analýza potravin, rychlé posouzení autenticity potravin nebo izolace DNA a její vizualizace na gelu. Právě izolace DNA velice zaujala Markétu Korcinovou i Terezu Šváchovou. Jedno odpoledne naopak pedagogové navštívili laboratoře a studenti vyslechli odborné přednášky na zajímavá témata: dezinfekce pitné vody a její vedlejší produkty, membránové procesy – technologie budoucnosti, pít či nepít (mléko)?

Chtěl bych poděkovat všem 6 studentům naší školy za účast na obou akcích i za to, že věnovali část svých prázdnin místo oddechu rozšiřování svých obzorů ve strhující vědě – chemii. Dle jejich vyjádření rozhodně nelitují, že strávili několik prázdninových dní na akademické půdě VŠCHT Praha. Celý program hodnotili velmi pozitivně a označili jako přínosný pro svá následující studia. Je vynikající, že se nám na GZWR dlouhodobě daří utvářet a rozvíjet zájem o chemii u studentů nižšího i vyššího stupně. Přáním do budoucna určitě zůstává, aby se Letních škol na VŠCHT Praha v příštích letech rádi účastnili další studenti našeho gymnázia, kteří v chemii najdou radost a zalíbení.

 Kamil Březina