O cestě black metalu do moravských Boskovic

23. 6. 2017 |

vzsi2f2gva_____0sc5v5xtv8-zimg-0511

V Boskovicích proběhlo mezi dny 16. - 18. června celorepublikové (a tedy poslední) kolo SOČ. Já jsem se ho zúčastnila a teď bych Ti o něm měla něco říci. Tak tady to je. Přeji Ti příjemné čtení :-)
Ráda bych Ti nejdříve pověděla o tom, co mě překvapilo a potěšilo nejvíce. Byli to lidé, které jsem tam potkala. Ať už to byli vědci, profesoři, kandidát na prezidenta (ano, Drahoš), či moji spolusoutěžící. Měla jsem možnost setkat se s neuvěřitelně inspirativními a zajímavými lidmi, z nichž se někteří stali mými přáteli.

Atmosféra tohoto kola je velmi zvláštní. Máš sice možnost poznat se blíže s ostatními soutěžícími, poznat více porotu a užít si třeba výlety, ale zároveň Tě celé tři dny doprovází obrovský strach, že se něco pokazí – bude Ti přeskakovat hlas, nebudeš vědět, co říkat nebo naopak toho řekneš až moc.

SOČ má 18 oborů. Já jsem byla v oboru číslo 14. – Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času. V tomto oboru (a nejen v něm) byly úžasné práce – například o homosexualitě, bipolární poruše, ale i takové, které se zabývaly ,,pamlskovou‘‘ vyhláškou nebo třeba módním průmyslem.

Aby to nebylo vše jen vážné, měli jsme každý možnost jet na výlet, jít do kina nebo třeba do bazénu. A po sobotě, která byla plná obhajob, se také většina z nás rozhodla prozkoumat Boskovice i z jiného úhlu pohledu – barů je tam opravdu mnoho :-). V těch se mnozí z nás setkali s porotci a měli možnost si s nimi popovídat v uvolněnější a přátelštější atmosféře, než panovala při obhajobách.

A teď už se blížím k části, na kterou se těším nejméně. A tím je vyhlašování a prozrazení výsledků. Poučila jsem se z chyby, kterou jsem udělala v minulém článku a přiznám se sama :-). Se svojí prací, která nesla název ,,Vliv subžánrů metalové hudby na lidské emoce v porovnání s klasickou hudbou‘‘ jsem se umístila na třetím místě. A možná, že vzhledem k rozsahu článku jsi až sem nedočetl a já se tak nemusím červenat :-)

Poslední odstavcem bych ráda poděkovala lidem, kteří mi s prací pomáhali a bez kterých bych na SOČ nikdy nešla. Jsou jimi především Mgr. Ludmila Karolová a Mgr. Hana Prachařová (ta se postupně z role oponenta mé ročníkové práce stala konzultantem mé práce SOČ :-)). Také bych ráda poděkovala (a omluvila se) všem, kteří se zúčastnili mého experimentu (který obnášel více než hodinový poslech metalu a klasiky, doprovázený vyplňováním dotazníku o pocitech při poslechu dané skladby a měřením tepů). A také všem, kteří mi s mojí prací pomohli jakkoli jinak. A pokud jsi dočetl až sem, pak děkuji i Tobě :-)

Nikola Horníková, C3B


Poznámka administrátora:
Kromě třetího místa získala Nikola na celostátní přehlídce SOČ také Cenu MŠMT, Cenu hostitelské školy VOŠ a SŠ Boskovice a města Boskovic a Cenu CZ.NIC