Naše projektování s e-Twinningem

14. 6. 2016 | Mgr. Olga Beulakkerová

8ns4mbkjtt_____etw

Ve školním roce 2015/16 se zapojily třídy O7, C3AB, C1B a O2 do e-twinningových projektů.Třída O7 spolupracovala s 24 zeměmi na projektu Christmas Tradition Uniqe to our Countries – Share Experiences.

Projekt jsme realizovali současně v jazyce německém a anglickém. V rámci projektu jsme zpracovali a prezentovali tradice českých vánoc a vyráběli jsme vánoční přání, která jsme si vzájemně vyměnili s partnerskými školami.Třída C3AB se zapojila do projektu Andere Länder – andere Sitten s partnerskou školou z Balikesiru v Turecku.

 
Skupina žáků z tureckého Balikesiru s paní Gülsen Isiktas, učitelkou německého jazyka

Cílem projektu bylo vzájemně poznat kulturní tradice České republiky a Turecka.Třída C1B se zapojila do projektu Mein Europabild – verschiedenes, aber doch gemeinsames Europa. Projekt jsme realizovali v jazyce německém. Výstupem z projektu byl společný obraz Evropy v podobě plátna, kde každá skupinka žáků ze 7 zemí zapojených do projektu výtvarně ztvárnila své představy o Evropě.


Jedním z dílčích úkolů byla prezentace měst, z nichž jednotlivé školy pocházejí a takto prezentují Rakovník žáci z Polska: https://www.emaze.com/@AFWILWIR/presentation-name

Naším úkolem zase bylo připravit prezentaci o hlavním městě Rumunska.Třída O2 spolupracovala se školami z Itálie a z Turecka na projektu Deutschstunde.

Po celý rok jsme komunikovali v jazyce německém na platformě e-twinningu a s použitím nejrůznějších digitálních nástrojů vytvářeli logo projektu, psali příspěvky do fóra o nás, rodině, škole, našich zájmech, o zvyklostech v jídle, oblékání. Vytvářeli jsme pravidla chování ve škole, na internetu a v e-twinningu. Připravili jsme společně prezentaci našich měst, naučili jsme se vytvářet infografiku a 3D grafiku. Paní Carla Asquini z Itálie pro nás připravila několik kvízů.


Ukázka z naší spolupráce:

Výstupů bylo za celý rok bezpočet a společných hodin jsme si opravdu užívali.

 V průběhu roku opustil třídu Max, ale zůstal s námi nadále v našem e twinningovém projektu.