Biologové úspěšně zakončili školní rok

16. 8. 2013 | Mgr. Marie Mánková

iit329s8wf_____nk-eo-2013-chaloupky-175-foto-jarda-sibrt

Ve dnech 14. – 16. června 2013 proběhlo národní kolo Ekologické olympiády v nádherném prostředí Vysočiny na Chaloupkách v okrese Jihlava. Naše družstvo ve složení Anička Horáčková (O7), Petr Doležal (O6) a Doubravka Požárová (O6) dorazilo na místo určení v poledne, všichni zvědavi na zadané úkoly.

Tématem letošního národního kola Ekologické olympiády byla NOC. Na studenty čekala noc opravdu perná. Během ní zaznamenávali zvuky ptáků, pozorovali otevírání a zavírání květů v závislosti na světle a teple, nastražili pastičky obsahující rozličné nástrahy a poté monitorovali výskyt a počet různých druhů bezobratlých, kteří zde uvízli. Sledování probíhalo během noci každou hodinu. Noční aktivitu živočichů a rostlin studenti zpracovali následující den dopoledne do grafů a zadanou práci také doplnili fotodokumentací.

Odpoledne čekala tým obhajoba zadané práce a vylosování „noční maturitní otázky“. Na teoretickou otázku Světlo a člověk odpovídala Anička Horáčková velmi zasvěceně, komise neměla žádnou doplňující otázku. Obhajoba dopadla také na výbornou. Dále studenti řešili test, tzv. poznávačku, astronomické jevy. Večer měli soutěžící za úkol poznávat noční zvuky a lákat noční hmyz na světlo.

V neděli proběhla ukázka pasení ovcí za pomoci cvičeného psa a především vyhlášení výsledků. Od našeho týmu se již tradičně očekávalo dobré umístění a biologové ani tentokrát nezklamali.

Jsme třetím nejlepším týmem v republice!

Blahopřejeme a děkujeme za vynikající reprezentaci školy.