Raport: Partnerství GZWR a ČVUT je výhodné pro obě strany

29. 5. 2017 | Lenka Pelcová

gaebw4bsws_____hd9cwh8vjd-17796561-643505912523042-3437480657936704672-n

Fakultní škola Elektrotechnické fakulty ČVUT, oznamuje cedule u dveří rakovnického gymnázia. Jde o další významný úspěch GZW.

„Naše gymnázium splnilo všechna kritéria nezbytná k propůjčení titulu fakultní škola, jako je například kvalitní výuka přírodovědných a technických předmětů jak po stránce obsahové, tak i z hlediska používaných metod a forem výuky, či úspěšnost žáků v přírodovědných předmětových soutěžích a v přijetí našich absolventů ke studiu na vysokých školách přírodovědného a technického směru,“ objasňuje ředitelka školy Zdeňka Voráčková.

Partnerství je výhodné pro obě strany. Studenti získávají důležité kontakty s vysokou školou, jejími pracovníky a vědou vůbec, a vysoká škola se takto snaží podpořit zájem středoškoláků o přírodovědné a technické obory. Mimo jiné nabízí i možnost podílet se na ročníkových pracích formou vedení, konzultací nebo oponentury, a může si tak v řadách studentů hledat a trochu i formovat vhodné adepty pro budoucí studium. Pro středoškolské učitele pak fakulta pořádá bezplatná vzdělávací školení a semináře.

„Propůjčení titulu fakultní škola vnímám jako skutečně prestižní záležitost, která může posílit pozici našeho gymnázia v regionu a dále posunout do vyšších pater českého středního školství. Po partnerství s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze, kde působíme jako jediná mimopražská střední škola, nám byl nyní jako deváté střední škole v České republice a prvnímu gymnáziu vůbec propůjčen titul Fakultní škola Elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze, a to jako jediné škole ve Středočeském kraji,“ uzavírá ředitelka školy.

Lenka Pelcová


Raport, roč. 27, č. 21 (23. 5. 2017) http://raport.cz/noviny/2017-21_gzw-fakultni-skolou-cvut/2017-21/