Projekt Rüdesheim jako součást Roku evropského kulturního dědictví

31. 12. 2017 | Mgr. Olga Beulakkerová

37fn549gpf_____d9y3262oss-115

V březnu 2018 se uskuteční naše školní projektová cesta do oblasti středního toku Rýna, romantické krajiny opředené mýtem rýnských pověstí a bájné Lorelei. Týdenní pobyt završí naši práci na projektu Helden, který jsme realizovali spolu s partnerskou školou z francouzského Lycée  Pierre de la Ramée v Saint Quentin a stane se součástí celoevropských oslav Roku evropského kulturního dědictví.

19. března odjedeme autobusem do spolkové země Hesensko a v Rüdesheimu nad Rýnem se ubytujeme v mládežnické ubytovně, kde společně strávíme až do pátku 23. března celkem 5 dní.

Čeká nás návštěva Mohuče, starobylého města spolkové země Porýní Falce a po staletí centra vlivné mohučské arcidiecéze, jejíž arcibiskup byl zároveň jedním z říšských knížat a kurfiřtem s právem volby císaře Svaté říše římské.

Mohuči se také říká město Gutenbergovo. Kdo by neznal slavného rodáka Johannese Gutenberga, vynálezce knihtisku.

 
Pomník Johannese Gutenberga                 a budova divadla, Mohuč (zdroj Wikipedie)

Město má za sebou bohatou historii s řadou památek, z nichž většina byla za 2. sv. války značně poškozena nebo zcela zničena, nicméně jejich poválečná restaurace a obnova, jakož i osobnost Gutenberga, která zajistila tomuto starobylému městu věhlas, přilákala v minulosti řadu významných osobností,  např. královnu Alžbětu II, papeže Jana Pavla II, amerického prezidenta George Bushe  nebo francouzského prezidenta Jacquese Chiraca,  a láká dodnes k návštěvě turisty z celého světa.

Město je součástí oblasti Frankfurt-Rhein-Main s vynikající infrastrukturou, která přispěla k jeho ekonomicky silné pozici nejen v samotném Porýní, ale celkově v německém měřítku. Mohuč je také univerzitním městem. Gutenbergova univerzita zahrnuje vědecký Institut Maxe Plancka a Institut Otto Hahna, který se specializuje na výzkumy v oblasti chemie. Kromě jiného sídlí v Mohuči také Akademie vědy a literatury, jejíž součástí je Institut evropských dějin.


Chrám sv. Martina, Mohuč                                                                 Centrum Mohuče

Mohuč je také městem proslulým  tradicí karnevalových slavností a masopustních rejů, které se zde konají na přelomu ledna a února. My se s nimi budeme však míjet. O památkách, pozoruhodnostech a zvláštnostech města si povíme podrobně až na místě samém.

Další naší zastávkou bude Frankfurt nad Mohanem, páté největší město Německa po Berlínu, Hamburku, Mnichovu a Kolíně nad Rýnem. Frankfurt leží ve spolkové zemi Hesensko a bývá srovnáván s americkým New Yorkem. Přezdívá se mu Big Ebble nebo také Bankfurt, protože je významným centrem bankovnictví, mimo jiné tu má sídlo i Centrální evropská banka. Městské části, kde jsou soustředěny bankovní instituce, se také říká Mainhattan.


Frankfurt am Main, (ze soukromé sbírky)

Moderní mrakodrapy tzv. skylines jsou symbolem bankovní a burzovní metropole, ale i hospodářské síly, moci a bohatství bank.

Frankfurtská burza je třetí největší na světě a její historie sahá hluboko do minulosti, až do 9. století. Před budovou Frankfurtské burzy stojí bronzové sochy býka, symbolu rostoucího kurzu, a těžkopádného medvěda, symbolu klesající měny.

V minulosti byl Frankfurt sídlem říšského sněmu, volebním městem římského krále a korunovačním místem císařů Svaté říše římské. Frankfurt měl od pradávna vedle Hamburku, Brém a Lübecku také statut svobodného říšského města. Po druhé světové válce jen těsně prohrál prvenství při volbě hlavního města západního Německa. Frankfurt je městem multikulturním, podíl cizinců na celkovém počtu obyvatel města se odhaduje na čtvrtinu.

Frankfurt je významným dopravním uzlem Německa a Evropy. Letiště ve Frankfurtu nad Mohanem má zcela mimořádný význam celosvětového charakteru.

Frankfurt je celosvětově uznávaným kulturním centrem. Nachází se zde 33 divadel, na 40 muzeí a více než 100 galerií. V historickém jádru města se nachází rodný dům Johanna Wolfganga Goetha. Po tomto německém velikánovi je pojmenována frankfurtská univerzita se 16 fakultami.


Univerzita ve Frankfurtu nad Mohanem, (zdroj Wikipedie)

Frankfurt je také město veletržní. Každoročně se zde koná knižní veletrh, nejznámější je však IAA – Mezinárodní výstava automobilů. Kongresové veletržní centrum ve Frankfurtu je tak nejatraktivnějším místem celosvětového významu.

Další město, které budeme moci navštívit, je Koblenz.

Koblenz se nachází ve spolkové zemi Porýní Falc, na soutoku Rýna a Mosely.Je to město s nepřeberným množstvím historických památek. Pozornosti neunikne hrad Ehrenbreitstein, původní pevnost, kam r. 55 pronikli Římané pod vedením Julia Césara. Ve středověku byla Koblenz sídlem franských králů a později trevírských arcibiskupů. Usadil se zde Řád německých rytířů, za třicetileté války bylo město pustošeno Švédy a v historických souvislostech několikrát obléháno francouzským vojskem. Zde na místě zvaném Deutsches Eck, na soutoku Rýna a Mosely, si připomeneme dějiny Německa u národního památníku, monumentu císaře Wilhelma I. Tento Pomník německé jednoty byl vybudován na počest císaře Wilhelma I. jako dík za sjednocení německé říše a svojí objemností předčil památník Niederwalddenkmal, který se nachází v těsné blízkosti Rüdesheimu.

V Koblenci nás ale čeká návštěva muzea Romanticum. Toto muzeum bylo otevřeno teprve v roce 2013. Jeho návštěvníci se ocitají na jedinečné virtuální lodi plující multimediálně po Rýnu a seznamují se tak s horní oblastí středního toku Rýna – kulturním dědictvím UNESCO. Zde se staneme pomyslně lodními pasažéry a budeme moci zažít v deseti samostatně a odlišně uspořádaných blocích na více jak 70 interaktivních stanicích krajinu Rýna s jeho fasetami, pověstmi, pamětihodnostmi a legendami. Obsah výstavy si budeme moci odnést sebou a to tak, že si každý bude moci na vstupenku uložit informace z celkem 30 exponátů a vytvořit si vlastní internetovou stránku.

V rámci našeho projektu nebude jen poznávání výše uvedených měst, ale půjde také o poznání celkového rázu krajiny a především mýtu Rýna, Lorelei a míst v blízkém okolí Rüdesheimu.

Čekají nás mimo jiné dva dny turistických túr a výšlapů, ale i jízda lanovkou, snad se podíváme i přívozem přes Rýn do Bingenu, rodiště básníka Stefana Georga, pokud zbyde čas. Určitě navštívíme Sankt Goarshausen, skálu, na níž sedávala Lorelei a vábila svou krásou do záhuby lodníky plující po Rýnu. V těchto končinách skrývá také Rýn poklad Nibelungů. Jejich příběhy známe z Písně o Nibelunzích, ale i ze slavných oper Richarda Wagnera a velmi dobře z našeho projektu Helden.

Detailní program je již sestaven a všech 28 účastníků jej obdrží mailem.

Zbývá ještě zmínit, že ubytování v Jugendherberge je s plnou penzí. Veškeré pojištění, úrazové, cestovní, zdravotní bude sjednáno u VZP.

Garant projektu: Olga Beulakkerová