2021 - Cesta do hlubin studia chemie

Cesta do hlubin studia chemie

Ve dnech 26. a 27. října 2021 uspořádala Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, sekce chemie, již 6. ročník prestižního semináře pro středoškolské pedagogy a žáky s názvem Cesta do hlubin studia chemie, za odpovídajících hygienických a protiepidemických opatření. Z celé ČR přijelo kolem 70 učitelů a zhruba stejný počet středoškoláků. Z rakovnického Gymnázia Zikmunda Wintra, které je už 3 roky fakultní školou Přírodovědecké fakulty, se této bezplatné vzdělávací akce, akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, zúčastnili 2 nadšenci – chemičtí labužníci a budoucí maturanti Eliška Hendrychová ze třídy O8 a Jiří Bohuslav ze třídy C4A.

Kamil Březina: „Absolvovaný seminář vnímám jako mimořádně zajímavý a zdařilý. Chtěl bych moc poděkovat oběma studentům za vzornou reprezentaci našeho gymnázia na Cestě do hlubin studia chemie i za to, že věnovali podzimní prázdniny místo oddechu rozšiřování svých obzorů ve strhující čarokrásné vědě – chemii. Paní ředitelka Voráčková jim za to udělila pochvaly. Studenti celý program rozhodně označili jako přínosný pro svá následující vysokoškolská studia. Elišku Hendrychovou nejvíce zaujaly odborné přednášky, Jiřího Bohuslava upoutala příprava vlastního alkoholtesteru.“