2021 - Plasy

2021 - Plasy

Za čas strávený v plaském Centru stavitelského dědictví NTM obohacený interaktivní komentovanou prohlídkou a příjemným adventním tvořením ve dvoře stavebních řemesel patří poděkování nejen zaměstnancům muzea, ale především Spolku rodičů a přátel dětí a školy při GZW, který uhradil veškeré náklady spojené s programem i dopravou.