Příběh diskuzního kroužku

27. 6. 2023 | Antonín a Metoděj Svobodovi

xq0y3fqifb_____diskuz

Zajímalo vás někdy, co vlastně byl ten diskuzní kroužek? Tento článek vám zodpoví každou otázku. Buďte tedy jako ostatní a přečtěte si, co se tady vlastně dělo.

Je to přesně devět měsíců, co se malá skupinka 8 studentů začala každý pátek po škole scházet, trochu si povídat, diskutovat a vzdělávat se v oblasti komunikace.

S postupem času a nárůstem popularity se počet stálých členů rozšířil až na velikost malé třídy 20 studentů. Kroužek vedli 2 studenti Antonín (O7) a Metoděj (O4) Svobodovi, kteří sháněli materiály, řešili administrativu, korigovali průběh sezení a celkově zajišťovali, aby kroužek vůbec fungoval.

K čemu to vlastně všechno bylo? V průběhu roku jsme mohli do hloubky prozkoumat umění komunikace, zjistit, jak vést ony pověstné kvalitní rozhovory, jak smysluplně vést konflikt, jak nenechat sebou ani nikým jiným manipulovat a obecně jak si slovy zpříjemnit život. Mimo to jsme se také dozvěděli spoustu o dalších zajímavých myšlenkách, jak být šťastnější, zdravější, vděčný a jak ze života získat co nejvíc. Část nasbíraných znalostí dala dokonce vzniknou nedávné přednášce o smysluplné komunikaci.

Na některých setkáních jsme měli možnost přivítat ředitelku školy a nejednoho učitele, zabřednout tak do psychologie nebo zkoumat samotný smysl vzdělávacího systému. S diskuzním kroužkem jsme taky měli možnost zúčastnit se jednoho přednáškového dne v Praze. (viz článek https://gzw.cz/clanky/1831-diskuzni-krouzek-na-univerzite-v-praze/)

Největším úspěchem vůbec však byl vznik přátelského kolektivu, který začal fungovat i v reálném světě mimo školní prostředí.

Pro vaši představu mohl průměrný kroužek vypadat asi takto: do 13:45 jsme se postupně sešli ve třídě 037, kde jsme kolem jakéhosi kulatého stolu a po krátkém úvodu začali s teorií komunikace, kterou jsme kriticky rozebrali do základů a poté se ji snažili aplikovat v praxi. Kdokoli si mohli připravit informační vsuvku, a to nejen na téma komunikace, kolem níž se po zpětné vazbě, začala točit diskuze, v průběhu které jsme se mohli nejednou natáhnout přes stůl pro něco dobrého na zub. Samotné povídání vždy přinášelo hluboké myšlenky a nové vhledy, neboť se 14 mozky už přece jen něco vymyslíte. Do 15:00 jsme vrátili třídu do jejího původního stavu, zavřeli okna, zhasli a začali se pomalu, ale jistě vracet zpět do reality. Mimo to jsme se mohli těšit speciálním hodinám ozvláštněných o hosty, vánoční atmosféru, oslavy narozenin, předávání diplomů, nebo venkovním kroužkům v parku.

Během těchto devíti měsíců jsme stihli 28 oficiálních schůzek s několika dalšími neformálními, kdy se ke konci nasbíralo až 20 aktivních členů, z nichž dva si i po úspěšném odmaturování stále dokázali najít čas a vydržet s námi až do konce.

Za rok tedy z jednoho odvážného nápadu vzešel plně funkční kroužek se skvělým přátelským kolektivem. Během této doby jsme mohli prozkoumat, co v nás vlastně je a mohli jsme se zlepšit v jedné z nejdůležitějších dovedností – komunikaci. Poznali jsme nové lidi a příležitosti, ke kterým bychom se jinak třeba nikdy nedostali.

Na finálním setkání tohoto roku byl všem předán Certifikát, kterýmžto ceremoniálem jsme zakončili první etapu doposud nejsmysluplnějšího projektu, jehož jsme mohli být součástí. Budeme se těšit na příští rok a na to, co nového nám přinese.