Léto ve znamení umění

30. 9. 2023 | Mgr. Hana Prošková

xilce6as9j_____art

Zážitky z ArtCampu

Čtveřice našich studentů: Adam Kolář (C4A), Alžběta Nováková (C4B), Anna Dyršmídová (C2B) a Jitka Hornofová (C4A) využila nabídku strávit jeden z červencových týdnů na akci, již pořádá pod názvem ArtCamp Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara při Západočeské univerzitě v Plzni. První tři jmenovaní si rozšířili své znalosti a prohloubili své dovednosti na poli architektury, Jitka tvořila v rámci ateliéru audiovize.

Posuďte sami, jak své pobyty zhodnotili a co si z nich naši studenti odvezli (včetně jednoho z Jitčiných „camusovských“ filmů s názvem Sisyphus na konci článku).


Adam Kolář (pdf)
Alžběta Nováková (pdf)
Anna Dyršmídová (pdf)
Jitka Hornofová (pdf)Další tvořivý prázdninový týden

Zuzka Špičková z O6 absolvovala podobně jako účastníci ArtCampu inspirativní a tvůrčí pobyt ve výukových a ubytovacích prostorách střediska Toulcův Dvůr v Praze v rámci festivalu FestAD 2023.

Jde o letní výukový festival architektury a designu cílený jako příprava na přijímací zkoušky na architekturu, design a další umělecké školy. Formou přednášek, konzultací a praktických dílen poznávají účastníci svět studijní kresby, navrhování a dějin umění, architektury a designu.

Že nešlo v žádném případě o ztracený čas, si můžete přečíst ve stručném zhodnocení přímo od Zuzky.


Zuzana Špičková (pdf)