Ohlédnutí za Lavicovým dnem

26. 2. 2024 | Diskuzní kroužek

tn20z3lacp_____lavicový den

Úspěch, selhání, chvála i kritika. To vše se sneslo po čtvrtku 8. února 2024 na Lavicový projektový den ze strany učitelů i studentů. Jak naznačoval předchozí přípravný článek (https://gzw.cz/clanky/2046-legrace-prace-dobrodruzstvi-aneb-lavicovy-projektovy-den-lpd/), tak se skutečně na celý den povedlo přeuspořádat lavice ve všech třídách (kde to bylo možné) a to dokonce včetně studovny ve spolupráci s paní Janeckou.

Do reality se z katalogu Marie Matáskové (O7) dostaly i podle názvu tak odvážné návrhy, jako například „Donut v krabici“ nebo „Vesmírná loď“. Občas bylo rozvržení limitováno dostupnými čtverečními metry, ale pohotovými reakcemi se nastalé komplikace vyřešily a schémata volně přecházela v téměř nesouvisející útvary.

Ačkoli se někteří studenti mohli setkat s nedostatkem místa a skoro až narušením osobního prostoru, tak vyučování téměř narušeno nebylo. Velkou roli hrála improvizace vyučujících a také to, zda se jim povedlo využít přítomných změn ve svůj prospěch. To nám přineslo poznatek, že pokud se bude někdy v budoucnu událost opakovat, rozhodně budou všichni informováni se značným předstihem, aby se mohli připravit a plně využít potenciál všech nových uspořádání.

Celkově to bylo… zajímavé, ale také moc příjemná změna. Jakoby čas plynul jinak a pozornost rovněž nabyla odlišných hodnot. Byl to první pokus svého druhu, ale už nyní si celé dvě místnosti ponechaly uměle vytvořené změny a začlenily je do normálního fungování.