2021 - Sprachanimationen

Sprachanimationen – Jazykové animace (foto: Olga Beulakkerová 3. 11. 2021)

3. listopadu 2021 k nám zavítala do hodin němčiny v sekundě a v tercii paní Markéta Razáková, jazyková animátorka z Tandemu a žáci tak měli možnost zažít výuku němčiny hrou, pohybem, kreativně zapojit všechny smysly, odbourat zábrany a spontánně mluvit německy.

Více informací zde.