Prezentace ročníkové práce

4. 2. 2020 | Mgr. Lenka Hejdová

ppws408cdd_____0b53k6ughz-p1290129 (1)

Cílem prezentace ročníkové  práce je seznámení komise a posluchačů s obsahem práce, průběhem její tvorby a s výsledky, ke kterým student dospěl (nové poznatky, výsledky anket či dotazníků, měření...). Součástí prezentace mohou být i zajímavosti, které se v práci neuvádí, ale mohou zajímavým způsobem obhajobu rozšířit, zpestřit.

Pravidla pro  školní prezentaci ročníkové práce

1) přiměřený počet slidů
2) přehlednost, logická struktura
 • minimum textu
 • raději heslovitost (základní body)
 • věcná i pravopisná správnost
3) písmo:
 • vhodně zvolené písmo v dostatečné velikosti (doporučuje se větší než 20 bodů)
 • patkové písmo se čte pomaleji, proto je méně vhodné (doporučuje se Arial, Verdana, Tahoma apod.)
 • čitelnost ze všech částí místnosti
4) zvýraznění
 • velikostí písma se odlišuje nadpis
 • klíčová slova v boldu (tučná), podtržená nebo barevná
  (kurzíva se při projekci jeví neostrá, hůře se čte, proto se nedoporučuje)
5) obrázky (nákresy, grafy, mapky, fotky...)
 • dostatečná kvalita
 • vhodně rozvržené umístění
6) barevnost
 • umírněnost
 • písmo musí být dobře viditelné a čitelné, proto je vhodný kontrast (světlé písmo na tmavém pozadí je hůře čitelné než obráceně)
7) animační efekty
 • spíše zdržují a odvádí pozornost, proto se  u odborných prací používají minimálně
 • střídmost (důležitější je obsah než forma)
8) ukázky (film, hudební produkce ...)
 • používá se tehdy, pokud to práce vyžaduje
 • citlivě volit délku (jen dokumentuje práci)

 

Autoři nejlepších ročníkových prací naši školu kadoročně úspěšně reprezentují na přehlídce SOČ