Langweilův model Prahy znovu ožívá a naši studenti byli při tom

11. 4. 2022 | Mgr. Jana Suková

nxq01pphk5_____IMG_20220407_101858

Zajímavou spolupráci navázala naše škola s Muzeem města Prahy. Byla nám nabídnuta možnost ověřit v praxi fungování interaktivní digitální hry, která chce představit jedinečnou památku, již muzeum vlastní – Langweilův model Prahy.

Jedná se o nádherný model staré Prahy, který vytvořil v letech 1826 – 1837 sluha Univerzitní knihovny v Klementinu Antonín Langweil. Je vyroben z papírové lepenky na dřevěné konstrukci v měřítku 1:1739  a zabírá plochu cca 6,1 m².

https://cs.wikipedia.org/wiki/Anton%C3%ADn_Langweil#/media/Soubor:Langweiluv_model_Prahy_1.JPG

Momentálně probíhá zajímavý pokus vdechnout mu nový život. Cílem je představit jedinečný muzejní exponát jako zdroj poznání o vývoji metropole v 19. století za pomoci interaktivních digitálních technologií. V rámci projektu se vytváří webová aplikace představující tvůrce modelu Antonína Langweila i okolnosti vzniku jeho monumentálního díla.

Projekt je podpořený ze Strukturálních fondů EU, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Podílejí se na něm spoluřešitelé z FEL ČVUT, Katedry počítačové grafiky a interakce a CfME, e-learningové a vzdělávací společnosti.

Naši studenti dostali za úkol projít pracovními verzemi webové aplikace a zaznamenat svoje připomínky. Posledním úkolem bylo ověřování programů, které, které budou mít možnost vidět návštěvníci muzea od příštího roku. V zámeckém areálu ve Ctěnicích u Prahy naši studenti ze tříd O1 a C2B zakončili svoji práci a užili si den mimo školní lavice.

https://www.muzeumprahy.cz/objekty/zamecky-areal-ctenice-3