Získali jsme status „Škola spolupracující s Mensou“

16. 2. 2022 | Mgr. Kateřina Čermáková

yyaikrsvwq_____intelligence-4234824_1280

Gymnáziu se podařilo získat status „Škola spolupracující s Mensou“, který Mensa ČR uděluje těm středním školám, jež se na celonárodní poměry nadstandardně věnují práci s nadanými dětmi. Splnili jsme všechny požadavky kladené na taková vzdělávací zařízení, zbývá už jen provést 2. března vstupní testování. Tuto možnost nabízíme všem studentům, kteří projeví zájem. Je nutné vyplnit nejpozději do 27. 2. 2022 elektronickou přihlášku https://intranet.mensa.cz/prihlaska/test_iq.php?&id_a=12489, potvrdit účast také škole zde (formulář je studentům GZWR přístupný po přihlášení do MS Teams) a na základě přiložených pokynů uhradit Mense ČR 200 Kč (jde o sníženou cenu, určenou pouze školám). Každý, kdo se standardizovaného testu zúčastní, dostane důvěrně (poštou nebo mailem) potvrzení o jeho absolvování s udaným IQ, které má mezinárodní platnost. Těm, kteří dosáhnou v testu výsledku na úrovni 130 a více, bude nabídnuto členství v Mense ČR. Škola pak obdrží anonymní statistické vyhodnocení testování, kolik z testovaných žáků spadá do jednotlivých inteligenčních pásem.

Více informací najdete v přiloženém letáku.