Příroda, ve které žijeme

24. 10. 2022 | Mgr. Julie Andrová

k1xhjjen3z_____a_zdokumentování výroby

Po úspěšné účasti v minulých letech i letos naši studenti neváhali s přihláškou do soutěže pořádané Naučným střediskem ekologické výchovy Kladno - Čabárna, v letošním roce s dodatkem „aneb město žije“. Skupinu tvořenou šesti studenty kvinty soutěžící v nejstarší kategorii letos doplnilo šest děvčat z primy a sekundy v soutěžní kategorii II. Prvním kolem soutěže, kterým byl poznávací online test zaměřený na rostliny a živočichy žijící ve městě, prošly obě skupiny jako nůž máslem. V rámci druhého kola měli studenti vytvořit výrobek za použití starých věcí, které už nelze využívat k původnímu účelu. Jedná se o tzv. upcyklaci výrobku. Starý předmět měl být doplněn a zkrášlen využitím přírodnin. Jak se to oběma našim soutěžním skupinám povedlo, posuďte sami…