Stretech 2024

10. 6. 2024 | Michaela Tvrzová

bhfxxkt8gz_____stretech24

Ve středu 5. 6. 2024 krátce po osmé hodině odjelo nás deset za doprovodu Mgr. Táni Holubové a PaedDr. Vladimíra Hůly na akci jménem StreTech, která se stejně jako každý rok konala v Praze na Fakultě strojní ČVUT.

Po příjezdu do Prahy a příchodu do budovy Strojní fakulty jsme společně vystoupali po schodech do čtvrtého patra nejprve k recepci, kde jsme se registrovali a také obdrželi uvítací tašky obsahující tričko, klíčenku a propisku, poté jsme prošli dlouhou chodbou k místům, která byla určena pro vystavení naší práce a každý zde měl k dispozici plochu na vystavení fotek a obrázků k lepší demonstraci obsahů našich prací. Po registraci jsme měli dvě hodiny na to, abychom představili své práce ostatním účastníkům a návštěvníkům, kterými byli převážně studenti, ale i členové pedagogických sborů jednotlivých škol a samotné fakulty pořádající akci.

I když by se podle názvu mohlo zdát, že se akce zaměřovala výhradně na technicky zaměřené práce, nebylo to tak jednoznačné. Převážnou část skutečně tvořily technické projekty, ale zároveň zde bylo i několik zajímavých prací z oblasti humanitních věd, které obohatily celkovou atmosféru.
Po skončení prezentací následovalo losování výherců ankety, kterou jsme hned na začátku dostali možnost vyplnit a vhodit do urny na recepci. Všichni výherci byli znamenitě oceněni. Poté nás čekal oběd ve studentské menze, který byl skutečně výborným zakončením celé akce, měli jsme totiž na výběr hned ze šesti chodů.

Celkově byl StreTech 2024 inspirativním a obohacujícím zážitkem. Mnohé projekty, které jsme měli možnost vidět, byly velice originální a zajímavé. Tímto bych chtěla za všechny poděkovat za příležitost zúčastnit se této unikátní akce a těšíme se na příští rok!

Michaela Tvrzová C2A