Excelentní Doubravka!

28. 8. 2013 | Mgr. Marie Mánková

nhmisiwi4w_____49905

Jméno Doubravky Požárové, studentky ze třídy O7, již možná znáte. Můžete ho objevit na školních stránkách, ve výsledkových listinách na národní i mezinárodní úrovni, a také v tisku. Doubravka se účastní mnoha soutěží, zejména přírodovědných, ale i některých soutěží zaměřených na humanitní obory.

Letošní školní rok byl pro tuto naši studentku velmi úspěšný. Vyhrála krajské kolo Biologické olympiády kategorie A, určené primárně až pro 3. a 4. ročník střední školy. Následně postoupila do kola ústředního, které se konalo v Praze ve dnech 22. - 26. 4. 2013. Po řešení teoretického testu, vypracování terénní úlohy, dvou praktických úloh; jedné zaměřené na kultivaci bakterií, druhé na vlastnosti pylu; a určení přírodnin obsadila nakonec v konkurenci 36 soutěžících z celé republiky nádherné 5. místo. Umístění na pátém místě umožní Doubravce zúčastnit se přípravného výběrového soustředění před Mezinárodní biologickou olympiádou, které proběhne ve dvou částech, v květnu a červnu 2013.

Doubravka reprezentovala naši školu na mezinárodní úrovni již v tomto školním roce. Jako členka tříčlenného týmu na 11. ročníku Přírodovědné olympiády zemí Evropské Unie v Lucembursku, spolu s účastníky z celé Evropy, řešila praktické úlohy týkající se indikace kvality vody pomocí rozsivek a výroby bioplynu mikroorganismy. Tým, v němž se Doubravka soutěže účastnila, byl v konečném hodnocení oceněn stříbrnou medailí.

Vedle biologie je druhým největším koníčkem Doubravky český jazyk, zejména vytváření zajímavých textů. Na letošní olympiádě z českého jazyka v Kladně ji zaujalo téma a tak vytvořila text, který jí pomohl k postupu do celostátního kola.

Doubravce děkujeme za reprezentaci školy a přejeme mnoho úspěchů v dalších kláních.

Za biologii Marie Mánková